Vietnamese English

Xử lý nước thải sản xuất


Xử lý nước thải sản xuất
 là cần thiết trong bối cảnh hiện nay nền công nghiệp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phát triển không ngừng. Kinh tế đất nước phát triển, thu nhập ngày càng được...
Đọc thêm...
 

Xử lý nước thải công nghiệp

Cùng với sự phát triển của sản xuất công nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp đang là vấn đề vô cùng quan trọng, bảo đảm cho sự trong sạch môi trường sống đồng thời góp phần vào sự phát triển bền ...
Đọc thêm...
 

Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thái sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặt giũ,tẩy rửa, vệ sinh cá nhân,… Chúng thường được thaỉ ra từ các căn hộ, 

Đọc thêm...
 

Hệ thống xử lý nước thải

 Đât nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với sự phát triển đó thì sức ép từ rác thải Công nghiệp và các làng nghề, rác thải y tế, sinh hoạt.. là nỗi lo ngại lớn của toàn...

Đọc thêm...
 

thuong mai dien tu-rao vat-dich vu-dien may-my pham-noi that-thoi trang-nha dat